Mommy, why does everybody have a bomb?

Hoe banaal het  nieuw samengesteld gezin ook geworden is, het blijft een vreemd gevoel om je eigen vader te zien trouwen. Zeker als je een visum moet aanvragen om op dat huwelijk aanwezig te kunnen zijn. Toch wil ik voor één keer proberen om een Mooi Moment niet te overschaduwen met zelfrelativering en goedkoop cynisme. […]