You ought to see Sally on Sunday

Het is hier stil, he? En ik ken U, Gij denkt dan direct dat het slecht met mij gaat, maar zo is het helemaal niet. Neen, hoe minder ik hier schrijf, hoe meer ik aan andere dingen werk, dingen waarover ik U nu nog niets wil vertellen. Het verlamt mij, het versmacht mij wanneer Gij over mijn schouder meekijkt.

Maar daar hebt Gij geen oren naar. Neen, Gij wilt dat ik hier kleine anekdotes neerschrijf uit een leven dat niet altijd gaat zoals ik mij dat vroeger had voorgesteld. Gij wilt iets kunnen lezen wanneer Gij eigenlijk zoudt moeten werken, zoals Gij dat de afgelopen maanden massaal hebt gedaan. Gij zult mij in even groten getale weer laten vallen wanneer ik blijf zwijgen en ik zal er alles aan doen om dat te voorkomen.

Woensdag had ik een vlammende tirade klaar over stampvolle treinen zonder airconditioning en wilde pubers op weg naar het zwembad. Even later was ik niet kwaad meer en heb ik het stukje maar weggegooid.  Vrijdag heb ik bakey beans gegeten en kreeg ik een  suikerspin als dessert. En dan denkt Gij dat het slecht met mij gaat?

Tot binnenkort.