بيبسي بارد

Naar deze website blijf ik maar terugkeren. Soms voor vijf minuten, vaak voor uren. Hoe slim elk beeld met het volgende associeert, hoe alles toch één geheel blijft vormen, de complete overdaad aan impulsen.

Dit is de beste toepassing van het internet die ik tot nu toe ben tegengekomen. Misschien is het zelfs de beste fí­lm die ik in lange tijd heb gezien.

http://decapitateanimals.taokitamoto.dk