De Sprekende Ezels

“Zeg dan toch néén, San.”
(Uiteindelijk werd deze brief voorgelezen.)