De Sprekende Ezels

“Zeg dan toch néén, San.” (Uiteindelijk werd deze brief voorgelezen.)